Emma Larsson

Emma Larsson er - som hun selv beskriver det - autodidakt kunstner og billedhugger bosat i Stokholm. Hun har for nylig bevæget sig over i ekspressionistiske, abstrakte akvareller, hvor hendes billedsprog berører grænsen mellem farverige dømmebilleder og melankolske figurer.

Emma beskriver sin kunst som en vedvarende udforskning uden regler og konventioner. "Jeg kender aldrig resultatet, når jeg begynder med et blankt stykke papir. I den forstand er hvert værk et abstrakt fragment af, hvem jeg er."

Hun løfter ofte de karakteristiske akvarelfigurer fra papiret, og forvandler dem til nye levende former i hendes skulpturer.

 

Værker